nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-03-01 - 2013-03-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 22.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:


Jászapáti Város önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 22.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2.§ A Rendelet 1.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ Ez a rendelet Jászapáti Város területén lévő alap- középfokú oktatási-, egészségügyi intézményekben, illetve Városi Könyvtár és Művelődési Központban, Egyesített szociális Intézményben, a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, kulturális illetve vállalkozói tevékenységet folytató személyekre, valamint a Jászapáti Polgárőr Egyesület tagjaira terjed ki.”


3.§ A Rendelet a következő 3/D.§-sal egészül ki:


„3/D.§ Az év polgárőre díj

A díj annak a polgárőrnek adományozható munkájának elismeréseként, aki a Jászapái Polgárőr Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat.


4.§ A Rendelet 4.§ /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Évente díjanként egy-egy kitüntetés adományozható.”


5.§ A Rendelet 7.§ /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ A kitüntetés adományozásáról és visszavonásáról a képviselő-testület zárt ülésen dönt. A döntés előtt a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságának véleményét ki kell kérni.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!