nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 4/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-05 -tól
Kótaj község képviselő testületének 4/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004.((II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

Kótaj Község Önkormányzata Képviselő – testületének

4/2015. (III.05.)

Önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról


Kótaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi  LIII. törvény 48.§ (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el. 


1.§ A a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004 (II.13.) Önkormányzati rendeletét az alábbi 15/A. §-al egészíti ki:


AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE


„ 15/A. §  (1) A Község közigazgatási határain belül közterületen nyílttéri égetés nem megengedett.

(2) Belterületi valamint külterületi lakóövezetben az avar és kerti hulladékok égetése  tűrt állapotként az alábbi feltételek betartásával lehetséges:


Az égetés időtartama: március 01-től április 15.-ig és október 20-tól november 15- ig a tűzgyújtási tilalom betartásával, szélcsendes időjárási viszonyok között.


(4) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(8) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel kapcsolatban keletkezett hulladék égetése nem megengedett.


2.§ Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.                            Orosz Mihály                                                     Kocsis József

                             polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. március 05.


                                                                                                          Kocsis József

                                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004.((II.13) önkormányzati rendelet módosításár
95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!