nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-22 - 2019-03-22
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019. (III.21.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. /II.28./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                                A KR rendelet 24.§. helyére a következő lép:(1) A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.

(2) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2019. évre megállapított mértéke

      a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10 %-a.

(3) Béren kívüli juttatás mértéke 2019. évben 5 000 Ft/hó/fő Szép Kártya juttatás. A Caffetéria keret 200 000 Ft. Ruházati költségtérítés 15 000 Ft/év. Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.Záró rendelkezések


2.§E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2019. március 20.Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2019. március 21.


                           dr. Novák Anett

                                 jegyző               


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!