nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-22 - 2020-01-24
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019. (II.19.) rendelet módosításáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A rendelet 3. §.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép(1) 2019. évi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított


                          Költségvetési bevételét                                         17.977 eFt-tal

                          Költségvetési kiadását                                          17.977eFt-tal


módosítja és az önkormányzat 2019. évi


                          Módosított költségvetési bevételét                       128.116eFt-ban

                          Módosított költségvetési kiadását                        128.116 eFt-ban


állapítja meg.


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi főösszegét:


Módosított Bevételi és kiadási főösszegét                                               128.116 eFt-ban

ezen belül:


- tartalékot                                                                                             12.135 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványát                                                            59.863 eFt-ban


állapítja meg.
2. §


A rendelet 1.1 számú mellékletének helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép


3. §


Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1. sz. melléklet
49 KB
indokolás
18.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!