nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2016 (VII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-28 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2016 (VII.28.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2016.       módosított bevételi előirányzata                                                  5.848.874.521Ft

                    bevételi előirányzat csökkenés                                                         964.710.086 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 4.884.164.435 Fta) 2016.       módosított kiadási előirányzata                                                          5.848.874.521 Ft

                    kiadási előirányzat csökkenés                                                           964.710.086 Ft

                     módosított kiadási előirányzat:                                                  4.884.164.435 Ft„(1b) A rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:

            A rendelet 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép.

            A rendelet 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép.

            A rendelet 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép.

            A rendelet 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép.

            A rendelet 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép.

            A rendelet 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép.

            A rendelet 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép.

            A rendelet 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.


2. §


         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 27. napján tartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                           dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                 jegyző

                        

                           

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2016. július


                                                                                                                      dr. Voller Erika

                                                                                                                              jegyző    Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
7.22 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!