nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Iharosberény Község Önkormányzata képviselő-testületének

6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Iharosberény  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


2. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás

                 bevételi főösszegét                                             348 690 eFt-ban

                 kiadási főösszegét                                              297 380 eFt-ban

           állapítja meg.


  (2)

Iharosberény Község Önkormányzata nettósított bevételeinek-kiadásainak előirányzatait és teljesítését az 1.sz.melléklet tartalmazza.

 (3)

Iharosberény Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 (4)

Iharosberény Község Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 (5)

Iharosberény Község Önkormányzata működési bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 (6)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek működési bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 (7)

Iharosberény Község Önkormányzata működési kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban az 6.sz. melléklet tartalmazza.

 (8)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek működési kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a 7.sz. melléklet tartalmazza.

 (9)

Iharosberény Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.

 (10)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit a 9.sz. melléklet tartalmazza.

 (11)

Iharosberény Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait a 10.sz. melléklet tartalmazza.

 (12)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásait a 11.sz. melléklet tartalmazza.

 (13)

Iharosberény Község Önkormányzata speciális kiadásait a 12.sz..melléklet tartalmazza.

 (14)

Iharosberény Község Önkormányzata tartalék elszámolását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

 (15)

Iharosberény Község Önkormányzata pályázati forrásait a 14.sz. melléklet tartalmazza.

 (16)

Iharosberény Község Önkormányzata szociális kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 15.sz. melléklet tartalmazza.

 (17)

Iharosberény Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 16.sz.melléklet tartalmazza.

 (18)

Iharosberény Község Önkormányzata pénzmaradvány kimutatását  a 17.sz. melléklet tartalmazza.

 (19)

Iharosberény Község Önkormányzat mérlegét a 18.sz. melléklet tartalmazza.

(20)

Iharosberény Község Önkormányzat címrendjét a 19.stz. melléklet tartalmazza.
                                                 3. Maradvány


3.§ (1)  Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok

 szerint felülvizsgált  költségvetési módosított pénzmaradvány  51 300 eFt-ban kerül

meghatározásra a 17.sz.mellékletben foglaltaknak megfelelően.                                                 4. Vagyonkimutatás    4.§ Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2014. december 31-i

fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 16.sz.melléklet tartalmazza.                                               5. Záró rendelkezések


5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Iharosberény, 2015. május 28.
Kálmánné Putics Zsuzsanna     sk.                                                            Zsirmon Endre sk.

jegyző                                                                                                  polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2015.05.28.Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
6/2015.(V.28.) melléklet
600 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!