nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 19/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-30 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 19/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményeséhez szükséges választópolgárok számáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A helyi népszavazás kezdeményezésére, a teljes népszavazási eljárás lefolytatására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

2. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak 17 % százaléka kezdeményezte.

3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 24/2003. (IX.25.) számú rendelet

Balatonszabadi, 2017. szeptember 29.
        

                 dr. Töpler Eszter                                                        Király Kálmán
                         jegyző                            polgármester       

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. szeptember 29. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
                                
dr. Töpler Eszter jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
19/2017.(IX.29.) a helyi népszavazásról rendelet
299.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!