nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(VI. 28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-29 -tól
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!