nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VI.22.) rendelete
Hatályos:2016-06-22 - 2016-06-22
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VI.22.) rendelete
az 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet, és ezzel egyidejűleg a 2/2014.(I.30.) önkormányzat rendelet 12/A. §-a.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §


 Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.             Majoros János s.k.                                            Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                 polgármester                                                                      aljegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!