nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-02-16 -tól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Mány Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).


(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetésének összevont


                        a) bevételi főösszegét                   900 330 918 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                    900 330 918 Ft összegben állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület


a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének


aa) kiadási főösszegét                     686 800 755 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                   686 800 755 Ft összegben állapítja meg,


b) az Óvoda és Mini Bölcsőde

ba) kiadási főösszegét                     100 841 497 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                   100 841 497 Ft összegben állapítja meg,


c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                     51 141 031 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                    51 141 031 Ft összegben állapítja meg,


d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét                   8 104 190 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                  8 104 190 Ft összegben állapítja meg,


e) a Hivatal

ea) kiadási főösszegét                     53 443 445 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                   53 443 445 Ft összegben állapítja meg.


4. § Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét a 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. és 15/e. melléklet tartalmazza.


5. § Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 338 258 133 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:     264 762 627 Ft,

            ab) közhatalmi bevételek:                                       46 350 000 Ft,

            ac) működési bevételek:                                          27 145 506 Ft.

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 105 813 161 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105 813 161 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 456 259 624 Ft, melyből:

ca) maradvány igénybevétele:                      283 009 496 Ft,

cb) belföldi finanszírozás bevételei:                 8 577 725 Ft,

cc) irányító szervi támogatás:                        164 672 403 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 309 165 706 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:     253 582 706 Ft

            ab) közhatalmi bevételek:                                       46 350 000 Ft,

            ac) működési bevételek:                                            9 233 000 Ft.

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 105 813 161 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105 813 161 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 271 821 888 Ft, melyből:

ca) maradvány igénybevétele:                  263 244 163 Ft,

cb) belföldi finanszírozás bevételei:             8 577 725 Ft.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 100 841 497 Ft, melyből

   a) működési bevétel                                             1 615 500 Ft,

   b) maradvány igénybevétele                               8 347 471 Ft,

   c) belföldi finanszírozás bevételei                    90 878 526 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 51 141 031 Ft, melyből

  a) működési bevétel                                            15 996 906 Ft,

  b) maradvány igénybevétele                                6 252 702 Ft,

  c) belföldi finanszírozás bevételei                      28 891 423 Ft.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 8 104 190 Ft, melyből

  a) működési bevétel                                                 600 100 Ft,

  b) maradvány igénybevétele                                   871 886 Ft,

  c) belföldi finanszírozás bevételei                       6 632 204 Ft.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 53 443 445 Ft, melyből

  a) működési célú támogatás áht-n belülről                   10 879 921 Ft,

  b) maradvány igénybevétele                                              4 293 274 Ft,

  c) belföldi finanszírozás bevételei                                  38 270 250 Ft.


7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 384 856 237Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                 200 027 450 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:          30 870 915 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                    130 230 417 Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           10 277 130 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:              13 450 325 Ft.

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 333 409 143 Ft.

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 182 065 538 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 172 253 174 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                    57 637 130 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:            9 052 256 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                      82 592 902 Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:               10 277 130 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:               12 693 756 Ft,

            af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 160 512 437 Ft, önként vállalt feladat: 2 348 000 Ft, államigazgatási feladat: 9 392 737 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 332 482 043 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 332 482 043 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 182 065 538 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 182 065 538 Ft.


(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 100 841 497 Ft, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                    78 249 105 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:          11 402 773 Ft,

ac) dologi kiadások:                                      9 886 950 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 100 295 397 Ft.

c) Az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 546 100 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 546 100 Ft.


(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 51 141 031 Ft, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                    15 774 395 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:            2 545 031 Ft,

ac) dologi kiadások:                                      32 440 605 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 50 760 031 Ft.

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 381 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 381 000 Ft.


(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 8 104 190 Ft, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                      3 498 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:               542 190 Ft

ac) dologi kiadások:                                        4 064 000 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 8 104 190 Ft.


(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 53 443 445 Ft, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                    44 868 820 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:            7 328 665 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                        1 245 960 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 53 443 445 Ft.


8. § A helyi adóbevételek 2021. évi előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza.


9. § Az intézményi bevételként szereplő irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a Képviselő-testület nem tervez sem működési, sem fejlesztési hitelfelvételt, a 9. melléklet szerint.


(2) Az Önkormányzat a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a 7. melléklet tartalmazza.


11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 332 482 043 Ft. A Képviselő-testület a Művelődési Háznál és a Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 332 482 043 Ft, melyből

aa) a beruházások előirányzata:                           9 884 744 Ft

ab) a felújítások előirányzata:                           322 597 299 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 546 100 Ft, melyből a beruházások előirányzata 546 100 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 381 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 381 000 Ft.


(2) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak.


12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 1 101 596 Ft összegben tartalékot képez, ebből általános tartalék 1 101 596 Ft, céltartalék 0 Ft.


(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át.


13. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2024. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.


14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


15. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előre behatárolható, 2020. évet érintő adatait a 18. melléklet mutatja be.


(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 7/a. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által az ellátottaknak nyújtott pénzbeli juttatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.


3. Költségvetési létszámkeret


17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál az (1) bekezdés szerinti létszám előirányzatából, a közfoglalkoztatott munkavállalók éves létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok


18. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között – átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.

     

(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék.

     

(3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja.


(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.


      19. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján engedélyezi, a 16. melléklet alapján.


      (2) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes elszámolási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 100 000 Ft lesz. Az intézmények az általuk teljesített kiadások bizonylataival kötelesek elszámolni.


5. Egyéb végrehajtási szabályok


20. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2021. évben 100 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A 10 000 Ft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2021. január 1-jétől.


21. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó, pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni.


(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.


(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.


22. § (1) A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet.


(2) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 2 millió Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


(3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(4) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.


23. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben a polgármesteri keret összegét 600 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A polgármesteri keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő testület a polgármesterre ruházza át.


(3) A Képviselő-testület a polgármesteri reprezentáció keretét 500 000 Ft-ban határozza meg.


(4) A polgármesteri reprezentációs keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


24. § A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az Önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerülnek betervezésre.


 6. A munkavállalók javadalmazása


25. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 120 000 Ft/fő/év.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.


(3) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 240 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


26. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. Záró rendelkezések


      27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      28. § A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


                             Ugron Zoltán                                                          Hopka Rita

                              polgármester                                                             jegyző

   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!