nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-04 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételét 95959802 Ft, 2017. évi kiadását 58584753 Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 68237663 Ft alaptevékenység bevétele, 27722139 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 57705226 Ft alaptevékenység kiadása, 879527 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 10575683 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2320052 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18459327 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 8241004 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  4705135 Ft, felújítás 3535869 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  13520143  Ft, a szociális ellátások teljesítését  4589017 Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 832595345 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.

(2)  A 2017. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2017. évi maradványt 37375049 Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 22327648 Ft, amelyből építményadó 5645205 Ft, magánszemélyek kommunális adója 6992592 Ft, iparűzési adó 15982851 Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 2183081 Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2017. évi egyéb adójellegű bevételei 249118 Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Dr. Prótár Henrietta                                                Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                       polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2018. május 3.                            Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
95.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!