nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-20 - 2015-04-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005. (XII.15.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §A Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiakra módosul:

naptári naponként 5000,- Ft.”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!