nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-15 - 2019-02-16
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                            jegyzőZáradék:

Kihirdetve: Jászfényszaru, 2019. február 14.

                                                                                                                     

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1
13.07 KB
2
19.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!