nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 11/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelet módosításáról


Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a. pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdésében 8.pontjábankapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben (továbbiakban:Gyvt.) 18.§.(1)-(2)bek, 29.§.(1)-(2)bek., további 131.§.(1)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 11/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelet , továbbiakban „R” 10.§(3)bek. az alábbi rendelkezés lép:


10.§(3) A szünidei étkezés térítési díját az 1.számú melléklet tartalmazza.


2.§ A „R” 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép:


3.§ Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                           Troszt József

            jegyző                                                                                    polgármesterZáradék:


Jelen rendelt Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonyddoboka.hu honlapon keresztül 2020. február 18. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2020. február 18.


                                                                                               Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet
68.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!