nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-25 -tól
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.30.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A Rendelet 1-24. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-24. számú melléklete lép.
2. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Szőkedencs, 2018. szeptember 24.

                  Komári József                                                        Dr. Árvai Tibor

    polgármester                                                               aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.                                                                                              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                 aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 7/2018.(IX.24.) rendelethez
202.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!