nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-26 - 2014-07-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:„3/A. §

Egészségügyi Díj


A díj adományozható a város egészségügyi feladatainak ellátásában tartósan, példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtó köztiszteletben álló személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak ezen közszolgáltatás minél magasabb színvonalon történő ellátásához, fejlesztéséhez.


2. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/B. §

Vállalkozói Díj


Azon Jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy gazdasági társaság (továbbiakban: Vállalkozó) részére  adományozható, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil eredményes gazdálkodással bír, szakmailag elismert, köztiszteletben álló személy, vagy társaság, és tevékenységével hozzájárul a város fejlődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez. 


3. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3/D. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/D. §

Polgárőr Díj


A díj azoknak a személyeknek adományozható munkájuk elismeréseként, akik a polgárőr tevékenységükkel huzamosabb ideje, olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a város közbiztonságának javításához, elősegítve azt a célt, hogy az állampolgárokban erősítsék a közbizalmat. Adományozható továbbá azon személyeknek, akik rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű tevékenységről tesznek tanúbizonyságot. 


4. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3/E. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/E. §

Tűzoltó Díj


A díj azoknak a személyeknek adományozható munkájuk elismeréseként, akik a Tűzoltóságnál végzett tevékenységükkel huzamosabb ideje, olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek megelőzéséhez, elősegítve azt a célt, hogy az állampolgárokban erősítsék a közbizalmat. Adományozható továbbá azon személyeknek, akik rendkívüli-, illetve katasztrófahelyzetben kiemelkedő, példaértékű tevékenységről tesznek tanúbizonyságot. 


5. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) a következő 5. § (5) bekezdéssel egészül ki:


5.§ (5) Ha javaslat, vagy Képviselő-testületi döntés hiányában egy, a fentiekben felsorolt Díj díjazás nélkül marad, annyiban a Pedagógiai Díjra, a Közszolgálati Díjra, az Egészségügyi Díjra, az év Vállalkozója Díjra,  a Polgárőr Díjra, illetve a Tűzoltó Díjra minden év június 30. napjáig, a Pájer Antal Díjra minden év november 30. napjáig – ugyanazon évre vonatkozóan –  javaslattételi póthatáridő áll rendelkezésre.


6. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) a következő 5. § (6) bekezdéssel egészül ki:


5.§ (6) A póthatáridőben benyújtott javaslatok alapján a kitüntetések adományozására a Képviselő-testület jogosult.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!