nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2018-06-01
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §


(1) Regöly Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 335 669 121 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 6.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6.1. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(10) Az Ör. 8.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8.1. számú melléklete lép.

(11) Az Ör. 8.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8.2. számú melléklete lép.


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
44.5 KB
2. számú melléklet
45 KB
3. számú melléklet
74 KB
4.1. számú melléklet
71.5 KB
4.2. számú melléklet
61 KB
5. számú melléklet
63 KB
6.1. számú melléklet
25.84 KB
7. számú melléklet
71 KB
8.1. számú melléklet
69.5 KB
8.2. számú melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!