nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 4/2016. (V.31.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK


4/2016. (V.31.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya

1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

  

II.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2.§.

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit

                                                                     297.252 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     320.877 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     307.252 e Ft teljesítéssel,

                                                  finanszírozási bevételeit

                                                                     42.305 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     56.999 e Ft módosított előirányzattal

                                                                     56.999 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai

                                                                     333.968 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     364.302 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     346.878 e Ft teljesítéssel,

                                                   finanszírozási kiadásait

                                                                          5.589 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                        13.574 e Ft módosított előirányzattal

                                                                        13.574 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

3. §


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételeit

                                                                     32.457 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     36.283 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     36.276 e Ft teljesítéssel,

                                      finanszírozási bevételeit

                                                                     56.428 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     57.041 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     57.041 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.           


2015. évi költségvetési kiadásait

                                                                     88.885  e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     93.324  e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     89.518  e Ft teljesítéssel

                                                                        

állapítja meg az 5. melléklet szerint.


5.§.


A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint, - 45.834 e Ft összeggel - fogadja el.

6.§.


Az önkormányzat 2015. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

7.§.


Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III.


Egyéb rendelkezések


8.§

Az önkormányzat 2015. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


9.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a
10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10.§.


Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.


11.§.IV.

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2016. május 30.


                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző


                       

Kihirdetve: Lovászi, 2016. május 31.

                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
279.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!