nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-25 -tól
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról


A Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően.


       3 618 047 825 Ft bevétellel,                                                                          

                                                            2 662 629 123 Ft kiadással


jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 508 044 658 Ft.


 1. A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 2. A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 1. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 209 103 100 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
 1. A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 213 779 020 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 6 886 608 468 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések  173 010 971 Ft-ot, az államkötvények 550 000 000 Ft-ot képviselnek. 1. § A Képviselő-testület a 2017. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
  1. az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
  2. a 2017. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
  3. a 2017. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
  4. a 2017. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el. 1. § A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzata 2017. évi maradvány felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi, illetve hagyja jóvá.


 1. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal előirányzatának teljesítését feladatonként a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


 1. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, a rendelet elfogadásáról haladéktalanul írásban értesítse.


 1. § (1) ) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2017. (VII.25.) önkormányzati rendelet,

d) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 17/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet,  

e) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet,

f) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet,

g) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletet módosító 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet, és

h) az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet.


                                             


Dunaföldvár, 2018. május 02.

                                  Horváth Zsolt                       Bárdos Lászlóné dr.

                                 polgármester                       címzetes főjegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2018. május 25.                                   


                                                                            

                                                                                                     Bárdos Lászlóné  dr.

                                                                                                    címzetes főjegyző                                           

                              Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
537.42 KB
2.1 melléklet
470.16 KB
2.1.1 melléklet
371.6 KB
2.1.2 melléklet
212.42 KB
2.2 melléklet
370.23 KB
2.3 melléklet
446.87 KB
2.4 melléklet
371.14 KB
2.5 melléklet
370.72 KB
2.6 melléklet
371.05 KB
3. melléklet
247.29 KB
4. melléklet
267.62 KB
5. melléklet
205.22 KB
6. melléklet
183.25 KB
7. melléklet
197.67 KB
8. melléklet
200.87 KB
9. melléklet
197.43 KB
10. melléklet
197.7 KB
11. melléklet
246.69 KB
12. melléklet
255.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!