nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 5/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-01 - 2020-08-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 5/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 151. § (2f) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §  Az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

[1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed]

h) azon gyöngyöstarjáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre, akik részére veszélyhelyzet idején az intézményi gyermekétkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata biztosítja.


2. §  A rendelet 3. § (1) bekezdésének táblázata a következő 15. sorral egészül ki:

[

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

] „

15.

Gimnázium (9-12. évfolyam) (csak ebéd)

393,70 Ft


3. A rendelet 5. § (3) bekezdésének táblázata a következő 7. sorral egészül ki:

[

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség

(Ft)

Felszámított rezsi (nettó)

Fizetendő nettó díj

Fizetendő bruttó díj (Ft)

%

forint

(Ft)

] „

7.

Gimnázium (9-12. évfolyam)

(csak ebéd)

393,70

0

0

0

500


4. §  Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba és 2020. augusztus 31-én hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!