nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-04 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása

Iharosberény Község Önkormányzata képviselő-testületének

  6 /2014. (VI.04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásának zárszámadásárólIharosberény  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás


                 bevételi főösszegét                                             323 135 eFt-ban

                 kiadási főösszegét                                              273 342 eFt-ban


           állapítja meg.


  (2)

Iharosberény Község Önkormányzata nettósított bevételeinek-kiadásainak előirányzatait és teljesítését az 1.sz.melléklet tartalmazza.

 (3)

Iharosberény Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 (4)

Iharosberény Község Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 (5)

Iharosberény Község Önkormányzata működési bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 (6)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek működési bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 (7)

Iharosberény Község Önkormányzata működési kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban az 6.sz. melléklet tartalmazza.

 (8)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek működési kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a 7.sz. melléklet tartalmazza.

 (9)

Iharosberény Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.

 (10)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit a 9.sz. melléklet tartalmazza.

 (11)

Iharosberény Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait a 10.sz. melléklet tartalmazza.

 (12)

Iharosberény Község Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásait a 11.sz. melléklet tartalmazza.

 (13)

Iharosberény Község Önkormányzata speciális kiadásait a 12.sz..melléklet tartalmazza.

 (14)

Iharosberény Község Önkormányzata tartalék elszámolását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

 (15)

Iharosberény Község Önkormányzata pályázati forrásait a 14.sz. melléklet tartalmazza.

 (16)

Iharosberény Község Önkormányzata szociális kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 15.sz. melléklet tartalmazza.

 (17)

Iharosberény Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 16.sz.melléklet tartalmazza.

 (18)

Iharosberény Község Önkormányzata pénzmaradvány kimutatását  a 17.sz. melléklet tartalmazza.

 (19)

Iharosberény Község Önkormányzat mérlegét a 18.sz. melléklet tartalmazza.

(20)

Iharosberény Község Önkormányzat címrendjét a 19.stz. melléklet tartalmazza.
                                              3. Pénzmaradvány3.§ (1)  Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok

 szerint felülvizsgált  költségvetési módosított pénzmaradvány  28 904 eFt-ban kerül

meghatározásra a 17.sz.mellékletben foglaltaknak megfelelően.                                                 4. Vagyonkimutatás    4.§ Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i

fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 16.sz.melléklet tartalmazza.                                               5. Záró rendelkezések


5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Iharosberény, 2014. június 03.Kálmánné Putics Zsuzsanna                                               Zsirmon Endre

       jegyző                                                                              polgármester


A rendelet kihirdetésre került: 2014. június 04.


                                                                   Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2013. évi gazdálkodási beszámoló
412.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!