nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-03-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Regöly Község Önkormányzati Képviselő testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A tulajdonos köteles a jelen rendelet 1. melléklete szerinti díjat megfizetni.”


2. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás díját az 1. melléklet szerint állapítja meg.”


3. §


A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. §


(1) Ezen rendelet 2015. március 1. napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.
                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!