nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-12 - 2016-03-13
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

                     

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


2. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                 Iszák Tibor s.k.                                                                     Szabó István s.k.

                 Polgármester                                                                              Jegyző

             


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 11.


Szabó István s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
330.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!