nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (VI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-24 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (VI.23.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. /VI.23./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2015. /VI.23./  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete  a 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(4) és a (7)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                        


1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeket 317.195 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   202.862 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          33.020 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           40.124 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            665 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                   38.920 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        410 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                1.194 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási összegét

343.717 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                        41.208 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                       6.040 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                        34.368 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                       800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                      302.509 ezer Ft

személyi juttatások                                                          72.053 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó    17.145 ezer Ft

dologi kiadások                                                                89.405 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                            7.331 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                     116.575 ezer Ft

    

(3) A költségvetési hiány összegét 42.305 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 16.658 ezer Ft-ban, működési hiányt 25.747 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                      9.058 ezer Ft

         Működési célra:                                          25.747 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 34.805 ezer Ft

 Forgatási célú értékpapír beváltása:

         Felhalmozási célra:                                      7.500 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 10.194 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 4.744 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék 5.450 ezer Ft.


 (7) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 17 fő.


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                            


 (1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.621 ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

-Működési bevétel                                                                200 ezer Ft-ban,

-Működési célú támogatások                                                 31 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     42.390 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 40.683 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.707 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                    500 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                        27.796 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     7.465 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                                6.860 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


3.§.

A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:                            


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 47.417  ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

-Működési bevétel                                                            32.257 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     15.160 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.327 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    5.833 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                      1.168 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                       11.981 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó   3.239 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                             31.029 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 7 főben állapítja meg.


Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           


Léránt Ferenc                                                                        dr. Hercz Judit

polgármester                                                                               jegyző

                                                                                   

Kihirdetve: 2015. június 23.

                                                                                            dr. Hercz Judit

                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
228.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!