nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-25 - 2012-05-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
Önkormányzati rendeletek módosítása

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,   a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének a közterület – használat rendjéről szóló 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendelet 8/A.§ - a.


(2) Hatályát veszti  Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 21.§ - a.


(3) Hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet 36.§ - a.


(4) Hatályát veszti  Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló 30/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) – (4) bekezdései.


(5) Hatályát veszti  Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról szóló 10/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7.§ -a.


(6) Hatályát veszti  Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet 11.§ -a.


2.§ Ez a rendelet  2012. május 25. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!