nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
3/2017 (IV.3..)
Hatályos:2017-04-03 -tól
3/2017 (IV.3..)
Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

     


Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli

és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól


Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gilvánfa Község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).

(2) Az anyakönyvi esemény helyszínéül szolgáló hivatali helyiség: Községháza (Gilvánfa, Fő u. 4.)

2.§

E rendelet alkalmazásában:

Hivatali munkaidő: a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos Ügyrendjében meghatározott munkaidő.

3. §

 (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.

(2) Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.

 (3) Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó anyakönyvi esemény esetén fedett helyiségnek is rendelkezésre kell állnia.

 (4) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt lebonyolítani

a. pénteken 14-19 óra

b. szombaton 9-19 óra között lehet.


4. §.

A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díjmentes.

5.§

 (1) Az anyakönyvi esemény megszervezése és lebonyolítása térítésmentes.

(2) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokat - asztaldísz, pezsgő, virág - a házasulók biztosítják.

6.§

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként nettó 10.000.-Ft. díjazás illeti meg.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gilvánfa, 2017. március  31. 


                                     Bogdán László                                                  Tóth László

                                     polgármester                                              jegyzőZáradék: A képviselő-testület e rendeletet 2017. március -i ülésén fogadta el.


Kihirdetve:   Gilvánfán,  2017. április 3-án
                                                                  Tóth László

                                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Gilvánfa akvi rendelet
16.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!