nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-12 - 2017-10-06
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Várkesző Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást az várkeszői választópolgárok 25 %-a kezdeményezhet.


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél Ferencz Dezső

jegyző polgármester

A rendelet kihirdettük:


Várkesző, 2017. július 12.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!