nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vác Város Polgármestere 32/2020.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-30 -tól
Vác Város Polgármestere 32/2020.(V.29.) önkormányzati rendelete
Vác Város Polgármestere 32/2020.(V.29.) önkormányzati rendelet a váci 2709/10/A/3 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről

Vác Város Polgármestere 

32/2020.(V.29.) önkormányzati rendelet

a váci 2709/10/A/3 hrsz.-ú
ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről


Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §Polgármester úgy dönt, hogy a váci 2709/10/A/3 hrsz-ú ingatlant a törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba sorolja át.  1. §


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.


Vác, 2020. május 29.Matkovich Ilona

polgármester

dr. Zsidel Szilvia

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!