nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-01 - 2011-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 1/1995./I.26./rendelet módosításáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § /2/ bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § /1/ bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 1/1995./I.26./rendelet az alábbi 3/A §-al egészül ki:


„3/A.§  A 3.§-ban foglaltakat kell alkalmazni a rendkívüli képviselő-testületi és bizottsági üléseken való megjelenésre is abban az esetben, amennyiben a képviselő, bizottsági tag az ülés meghívóját és annak mellékleteit, az ülés előtt legalább két nappal korábban megkapja.”


2.§


A rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!