nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-05-01 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Vezseny Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§  Vezseny Község Önkormányzata az illetékességi területén területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi körzetet, védőnői ellátási körzetet és az iskola-egészségügyi ellátást határozza meg.Háziorvosi körzet


2.§ (1) A háziorvosi körzet Tiszavárkony és Vezseny község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) A háziorvosi körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszavárkony.Fogorvosi körzet


3.§ (1) A fogorvosi körzet Tiszajenő és Vezseny községek teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A fogorvosi körzet tekintetében a körzet székhelye Vezseny.


Védőnői körzet


4.§ (1) A védőnői körzet Tiszajenő és Vezseny községek teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A védőnői körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszajenő.


Iskola-egészségügyi ellátás


5.§ (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos, a védőnő és a fogorvos közreműködésével biztosított a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményben az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.


(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a védőnői körzethez tartozik az (1) bekezdésben megjelölt intézmény óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók ellátása.


Záró rendelkezések


6.§ Ez a rendelet 2013. május 1-én . napján lép hatályba.Szabó Ferenc                                                             Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                                          aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!