nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-17 - 2014-09-18
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 4/1992. (III.4.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1 és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1992. (III.4.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2014. szeptember 15.
                      Fábos István                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                      polgármester                                                                  jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. szeptember 16. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2014. szeptember 16.
                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!