nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-05 - 2019-02-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) és a 6.§ (1) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed Jászapáti város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog alapján tevékenységet végző felnőtt háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, valamint a védőnőkre.


2. §

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak az önkormányzat e rendeletében meghatározott körzetben folytatható.


3. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek felosztása

(1) A felnőtt háziorvosi körzeteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A házi gyermekorvosi körzetet a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A fogorvosi körzeteket a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A védőnői körzeteket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Jászapáti Városi Önkormányzat az ügyeleti ellátást az 1. számú függelékben meghatározott szolgáltató útján látja el.


3/A. §[1]

Jászapáti Városi Önkormányzat Jászivány Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján jászapáti székhellyel biztosítja a vegyes háziorvosi, védőnői és fogorvosi feladatok ellátását Jászivány Község közigazgatási területén[1]

Módosította a 15/2017. (IV.28.) ÖR. Hatályos 2017. április 28. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
372.15 KB
1. számú függelék
322.18 KB
1. számú melléklet
395.5 KB
3. számú melléklet
389.5 KB
4. számú melléklet
387.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!