nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-31 - 2015-09-01
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2015. április 01. napjától 2015. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

összesen 11.067 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 11.067 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.871 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékű bevételek főösszegét 9.196 ezer Ft-tal megnöveli,  a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával egyidejűleg.


(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


(1) A képviselő-testület 10.000 ezer Ft összegű értékpapír vásárlását hagyja jóvá, a céltartalék keret csökkentésével egyidejűleg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal részére  a 2014.évi alulfinanszírozása miatt, 544 ezer Ft-ot biztosít az általános tartaléka terhére.


3. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet

   387.691 e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a

   a céltartalék összegét 44.689 e Ft-ban állapítja meg, összesen 60.003 e Ft.


4. §


(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.


           5. §


E rendelet 2015. augusztus 31. napján lép hatálybaCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
33.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!