nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-07-01 - 2012-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 35/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) A helyi iparűzési adóról szóló 35/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet /a továbbiakban: Rendelet/ 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ Az adókötelezettségre, az adó alapjára a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


(2) Hatályát veszti a Rendelet 2.§ (1) bekezdése.


(3) A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak./


(4) A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§ Az adó alapjára a helyi adókról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.”


(5) Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (3), (4) bekezdései.


(6) A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§ Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


2.§ Ez a rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!