nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2016 (X.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-31 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2016 (X.31..) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) Az egészségügyi alapellátás körében Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetet alakít ki. A körzet valamennyi egészségügyi alapellátás tekintetében kiterjed a teljes településre.

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Pusztamonostor község közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 48.

(3) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik az orvosi körzet területével. A védőnői körzet székelye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

(4) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az adott szolgáltatás székhelyén biztosítanak.

(5) A fogorvosi alapellátás körében a felnőtt- és gyermekfogászatot az Önkormányzat Jászfényszaru Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. A fogorvosi körzet székelye: 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1.

(6) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 5100 Jászberény, Thököly út 13.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                      Sári Ferenc                                        Dr. Voller Erika

                     polgármester                                              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!