nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-03 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          111.630  e Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                   99.296 e Ft

                                                           finanszírozási bevétel                12.334 e Ft

                                                                        

                                                           99.398 e Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                  98.734 e Ft

                                                            finanszírozási kiadás                      664 e Ft

                                                 12.040 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.  melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 27.988 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 2.190 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3.)Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4)A költségvetési szerv (Vezseny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. melléklet szerint fogadja el.


3.§ (1)A Képviselő-testület a költségvetési szerv 2015. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


III. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/2015.(IV.16.), 11/2015.(VI.29), 12/2015.(X.12.), 14/2015.(XI.30.), 17/2015.(XII.31.), 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.                                                                                                        Szabó Ferenc                                              Balláné  Berecz  Enikő

                     polgármester                                                             aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
43.5 KB
2.1. melléklet
22.5 KB
2.2. melléklet
23 KB
3. melléklet
19 KB
4. melléklet
17.5 KB
5. melléklet
22 KB
6.1. melléklet
44 KB
6.2. melléklet
30.5 KB
7. melléklet
17.5 KB
8. melléklet
17.5 KB
1. tájékoztató
40 KB
2. tájékoztató
19.5 KB
3. tájékoztató
17 KB
4. tájékoztató
19 KB
5. tájékoztató
16.5 KB
6. tájékoztató
16 KB
7.1. tájékoztató
28 KB
7.2. tájékoztató
17 KB
7.3. tájékoztató
19 KB
7.4. tájékoztató
18.5 KB
8. tájékoztató
16.5 KB
9. tájékoztató
15.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!