nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat
Hatályos:2019-05-30 - 2019-05-31
Tapsony Községi Önkormányzat
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


140 442 722,- Ft bevétellel, és 140 442 722,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


- működési bevételek                                                                       6.159.215,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        25.931.558,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        38.638.278,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         19.857.162,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                           200.270,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                     45.983.596,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             1.287.963,- Ft- a személyi juttatások kiadásait                                          43.377.439,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       7.596.737,- Ft

- dologi kiadás                                                                     32.181.978,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 1.744.205,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             3.774.460,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                  968.752,- Ft

- tartalék                                                                              45.503.082,- Ft


         - ingatlanos beszerzés                                                           2.127.500,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                         257.180,- Ft


- ingatlanos beszerzés                                                           2.000 .000,- Ft

- beruházási kiadások                                                            3.296.069,-  Ft


állapítja meg.”2. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.6. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.7. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.8. § Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon    hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2019. május 28.        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 29.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2019. május 29.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.23 KB
2. melléklet
15.09 KB
3. melléklet
10.52 KB
4. melléklet
11.06 KB
5. melléklet
22 KB
6. melléklet
22.5 KB
7. melléklet
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!