nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-23 - 2017-03-25
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91.§-ában foglaltak, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26.§ (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.


2.§(1)       Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                   709 767 e Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                1 432 866 e Ft módosított bevételi előirányzattal

                                1 560 870 e Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                   709 767 e Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                1 432 866 e Ft módosított kiadási előirányzattal

         1 493 528 e Ft tényleges kiadással


             fogadja el és hagyja jóvá.


(2)       A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3)   A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.; melléklete tartalmazza.


(4)  A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5)  A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13  melléklete tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat feladatonkénti  részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet  15. sz. melléklete tartalmazza.


(10) A céltartalék összege a 16. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik


(11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámát e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


3.§(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2014. évi maradványát 67 342 eFt-ban állapítja meg és jóvá. A maradványt terheli – 2015. évi költségvetési rendeletünknek megfelelően - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez forrásként igénybe vett  37 742 eFt   összegű előző évi maradvány.


(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő  helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.


4. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.


5. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.   Majoros János   s.k.                                                           Virágné Bordás Erzsébet  s. k.

       polgármester                                                                                 aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
12.97 KB
2.
18.58 KB
2.1.-2..4.
10.96 KB
2.5.-2.7.
11.85 KB
3.
16 KB
3.1.-3.7.
11.25 KB
4.
15.77 KB
5.
14.28 KB
6.
12.44 KB
7.
11.34 KB
8.
13.95 KB
8.1.
13.83 KB
8.2.
13.88 KB
9.
18.74 KB
9.1.
10.63 KB
10.
15.05 KB
11.
13.09 KB
12.
13.1 KB
12.1.
12.99 KB
12.2.
13.01 KB
13.-15.
11.15 KB
16.
9.19 KB
17.-18.
207.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!