nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2002-09-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak érdekében, hogy a város méltó módon kifejezhesse az elhunyt iránti megbecsülését és osztozhasson a hozzátartozók gyászában - az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Jászapáti Város Önkormányzata - ha ezt a közvetlen hozzátartozók (Ptk. 685.§. b.) pontja szerint, az ott meghatározott sorrendben szereplő közeli hozzátartozók, házastársfogalmába beleértve az élettársat is) közül a sorrendben előbb álló szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes a város saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki a Képviselő-testület által adományozott “Jászapáti Város Díszpolgára” vagy “Jászapáti Városért” kitüntető cím viselője.


2.§


(1) A város saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladat,- illetve hatáskörében:

- a hozzátartozók igénye esetén - velük egyetértésben - megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,

- gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére gyászlobogó kihelyezéséről.3.§


A város saját halottja temetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. A temetéssel összefüggő költségek e rendelet alkalmazásakor:

- a halott szállítás költségei,

- a sírhely költségek,

- a sírásási költségek,

- a koporsó vagy urna költségei,

- a ravatalozás, szertartás költségei,

- az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.) költségei,

- az önkormányzat nevében a koszorú költsége.


4.§


(1) E rendelet 2002. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.
Szabó Lajos sk.                                                                    Andrási Lászlóné sk.

  polgármester                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!