nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-28 - 2017-09-30
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (X.28.) önkormányzati  rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 40.§. (3) helyébe az alábbi szöveg kerül:

39.§.(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátásáról a Lovászi polgármester gondoskodik más jegyző helyettesítésre való felkérésével, vagy a közös önkormányzati hivatal – a jegyzői feladatok ellátására előírt végzettséggel rendelkező - köztisztviselője megbízásával.


Záró rendelkezések

2.§.


Jelen rendelet 2016. október 28-án lép hatályba.


Lovászi, 2016. október 27.                           Léránt Ferenc                                                      dr. Hercz Judit

                           polgármester                                                             jegyző


Kihirdetve: Lovászi, 2016. október 28.


                                                                                             dr. Hercz Judit

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!