nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-30 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2014. /III.05./ számú rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 3.§ (1)-(4) és a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                         


1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket 397.095 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                  182.537 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                         31.240 ezer Ft

- működési bevételek                                                                          51.554 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        1.958 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                103.446 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       544 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  816 ezer Ft

- finanszírozási bevételek                                                                     25.000 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

418.510 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                       126.014 ezer Ft

beruházási kiadások                                                          3.187 ezer Ft

felújítási kiadások                                                           121.877 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        950 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            267.496 ezer Ft

személyi juttatások                                                          60.786 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó    15.196 ezer Ft

dologi kiadások                                                                80.393 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                            14.877 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                        96.244 ezer Ft

          - finanszírozási kiadások                                                                  25.000 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 256 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 256 e Ft, felhalmozási célú tartalék 0 e Ft.


 (6) Közfoglalkoztatottak létszámkerete 8 fő.


2.§.


A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 51.510 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                             35.192 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     16.318 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás       9.337 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    6.981 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadások                                                           942 ezer Ft-ban,

                        - Működési kiadások

Személyi juttatások                                                       11.287 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       3.047 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                             32.234 ezer Ft-ban,

Egyéb működési célú kiadás                                           4.000 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 8 főben állapítja meg.Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           


                              Léránt Ferenc                                                                         dr. Hercz Judit

                              polgármester                                                                                  jegyző                 Kihirdetve: 2014.szeptember 30.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
186 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!