nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-07-01 - 2011-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (V.23.) önkormányzati rendelete
a lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII törvény 34.§ (1) bekezdésben  meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 26/2006.(XII.14.) sz. rendelet 4. sz. mellékletében a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményezési jogkörének figyelembevételével a következőket rendeli el:   


1.§


A 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„ A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel - hat díjtételt állapít meg a következők szerint:


a.)  összkomfortos                                               3.240 Ft/m2/év

b.)  komfortos                                          2.170 Ft/m2/év

c.)  komfort nélküli                                  1.090 Ft/m2/év

d.)  szükséglakás /szociális bérlakás/           530 Ft/m2/év

e.)költségelvű bérlakás

ea./ fiatalok háza                                3.470 Ft/m2/év

eb./ centrum lakások                          6.140 Ft/m2/év

            ec./ Holcim lakások                            6.140 Ft/m2/év”


2.§


a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!