nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 -tól
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 5/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R. 3.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a házasságkötés pontos helyszínét,

b) a házasságkötés időpontját,

c) a meghatározott díj megfizetését a házasulók vállalják.


2.§

(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


    

   

Kardos Endre                                                                dr. Arnóczki Tímea

   polgármester                                                                      jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!