nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-11-28 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 288.953 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 281.312 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 288.953 ezer forintban állapítja meg. 

A 2015. évi költségvetés hiánya 7.641 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  7.641 ezer forint.

A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  önkormányzat általános működésének támogatása    156.190 e Ft,
b) egyéb költségvetési támogatások    12.887 e Ft
c) közhatalmi bevételek    40.893 e Ft
e) intézményi működési bevételek    18.998 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz    6.303 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások    16.041 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra  7.641 e Ft 
i) finanszírozási bevételek  30.000 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     281.312 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    254.694 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    26.618 e Ft.”


3.§ A rendelet 4. §  (1), (2).  helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)     Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    222.927 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     113.585 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     30.096 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     68.746 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     8.237 e Ft
        ae) egyéb működési célú kiadások:    4.790 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    26.618 e Ft
         ba) beruházások,  18.718 e Ft
         bb) felújítások  7.900 e Ft
c ) kölcsönök    30.000 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány    1.292 e Ft
e) pénzforgalom nélküli kiadások    5.589 e Ft
                                                                         
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    288.953 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”


4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:    262.335 e Ft
                               kiadás:     262.335 e Ft,
                               egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:      26.618 e Ft 
                               kiadás:        26.618 e Ft, 
                              egyenlege: 0 Ft
A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 63.935 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)”
        
6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „10. § A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    57.502 e Ft
b) működési bevétel  130 eFt
b) működési célú támogatásértékű bevétel       6.303 e Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:    
    
     „11. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 63.935 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:   42.437 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok   11.679 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     9.819 e Ft”


8. § A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 48.436  ezer forintban állapítja meg.”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §     A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         47.329 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel     1.107 e Ft”


10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „15. § A költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:    48.436 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     33.126 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     9.151 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     6.159 e Ft”
      
11. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


12. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


13. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


14. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


15. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


16. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


17. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


18. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


19. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.


20. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.


21. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. melléklet
138 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!