nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 8/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-03 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 8/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésében és 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 6.§ (2) bekezdésben meghatározott véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §

A rendelet hatálya Rábakecöl község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola egészségügyi ellátásra terjed ki.


2. §


(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9344 Rábakecöl, Petőfi S. u. 31/B.


3. §

(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.


4. §


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Kapuvár Városi Önkormányzatával kötött megállapodás alapján látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor u. 10.


5. §


(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.

(3) A körzet telephelye: 9344 Rábakecöl, Petőfi S. u. 31/B.6. §


(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.


7. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9343 Beled, Rákóczi u. 158. szám alatti gyermekorvosi rendelőben biztosítanak.


8. §


Ezen rendelet 2016. október 3-án lép hatályba.Tuba Erik                                          Dr. Gál László

polgármester                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!