nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2013-09-13
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 19/2013.(XII.15.) számú rendeletének módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  1. § A rendelet 6. § (2) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

6. §. (2) a) első övezetbe tartozik: a 1191/3 hrsz, 1187 hrsz, 1158 hrsz, 081/27 hrsz,  1188/37 hrsz, a 083/58 hrsz, a 083/33 hrsz, 083/89 hrsz, 2545/2 hrsz, 083/73 hrsz, 083/8 hrsz, 083/71 hrsz, 2535/9 hrsz, a 03 hrsz, a 05/65 hrsz, 2531 hrsz, 05/144 hrsz, 05/24 hrsz, 1191/7 hrsz alatti ingatlanokkal határolt terület, kivéve a  05/4 hrsz-ú, 05/5 hrsz-ú, 05/15 hrsz-ú ingatlanokat.
  1. §  E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

          hatályát veszti.

               .Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                Dr. Voller Erika

               polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:                                                                            Dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2013. november 29.                                                               jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!