nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-19 - 2016-11-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:


(1b) A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:a.) 2016. I. féléves bevételi előirányzata: 1.142.227.978 Ft

III. n.éves bevételi előirányzat változás: 66.772.071 Ft

Módosított bevételi előirányzat: 1.209.000.049 Ft


b.) 2016. I. féléves kiadási előirányzata: 1.142.227.978 Ft

III. n.éves kiadási előirányzat változás: 66.772.071 Ft

Módosított kiadási előirányzat: 1.209.000.049 Ft

állapítja meg.

2. §


  1. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,

  2. A Rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép

  3. A Rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép

  4. A Rendelet 2.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép

  5. A Rendelet 2.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép

  6. A Rendelet 2.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lépCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
1.54 MB
2.1. sz. melléklet
1.52 MB
2.2. sz. melléklet
864.95 KB
2.3. sz. melléklet
804.35 KB
2.4. sz. melléklet
859.88 KB
2.5. sz. melléklet
875.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!