nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-14 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapjának megállapításáról

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi. L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. évben 46.380.- forintban állapítja meg..


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Rönök, 2019. február 13.
                     Pékó Tamás Lajos                                            Dr. Kelemen Marcell

                          polgármester                                                           jegyzőA rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került.
                        Dr. Kelemen Marcell

                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
45.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!