nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Mód. ei.Tény


Kiadások mindösszesen:
824 533 000947 083 489795 259 510
ezen belül:


K1a személyi juttatások előirányzatát
282 508 000306 735 977300 837 236
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
71 837 00075 893 49375 389 702
K3a dologi kiadások előirányzatát

273 227 000296 178 690288 677 552
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát12 865 00015 295 20014 156 907
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát17 496 00022 701 12420 170 896
K512az általános tartalékot

92 888 00098 107 8760

a céltartalékot


5 000 0005 000 0000
K6a beruházások előirányzatát

16 837 00016 243 4008 897 740
K7a felújítások előirányzatát

44 875 00050 375 00027 676 748
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát7 000 0002 000 000900 000
K9finanszírozási kiadások előirányzatát

58 552 72958 552 729
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                                            összeg (Ft-ban)
1. Százszorszép Óvoda


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés

K1 személyi juttatások

68 400 00068 231 70065 373 275

K2 személyi juttatások járulékai

18 523 00018 370 46918 367 993

K3 dologi kiadások


7 172 0008 393 0008 347 806

K6 Beruházások


640 00065 00064 610
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti KiállításK1 személyi juttatások

7 368 0007 368 0007 321 543

K2 személyi juttatások járulékai

2 056 0002 056 0002 020 433
   K3 dologi kiadások


9 686 0009 879 9219 144 702

K6 Beruházások


2 100 0002 100 00035 254
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi CentrumK1 személyi juttatások

74 460 00080 895 90280 402 440

K2 személyi juttatások járulékai

20 747 00021 432 74021 395 268

K3 dologi kiadások


127 209 000143 592 593142 106 484

K6 Beruházások


631 0001 095 0001 094 469
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
K1 személyi juttatások

18 494 00019 573 97817 096 328

K2 személyi juttatások járulékai

5 032 0005 319 6794 938 252

K3 dologi kiadások


6 028 0006 378 1104 962 023

K6 Beruházások


165 000165 000156 091
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
K1 személyi juttatások

40 047 00043 145 69543 130 992

K2 személyi juttatások járulékai

11 278 00011 883 37511 838 740

K3 dologi kiadások


13 085 00012 311 3669 537 185

K6 Beruházások


560 000577 400575 714
6. Dunavecse Város Önkormányzata
K1 személyi juttatások

73 739 00087 520 70287 512 658

K2 személyi juttatások járulékai

14 201 00016 831 23016 829 016

K3 dologi kiadások


110 047 000115 623 700114 579 352

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
12 865 00015 295 20014 156 907

K5 egyéb működési célú kiadások
17 496 00022 701 12420 170 896

K512 általános tartalék

92 888 00098 107 8760

Céltartalék5 000 0005 000 0000

K6 beruházások


12 741 00012 241 0006 971 602

K7 felújítások


44 875 00050 375 00027 676 748

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
7 000 0002 000 000900 000

K9 finanszírozási kiadások


58 552 72958 552 729

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés


Bevételek mindösszesen:
824 533 000947 083 489913 269 228
ezen belül:


B1Működési célú támogatások áht-n belülről
509 523 000549 723 630546 832 135
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről06 998 7926 998 792
B3Közhatalmi bevételek


129 200 000129 200 000109 374 924
B4Működési bevételek


62 930 00065 353 40854 295 718
B5Felhalmozási bevételek

01 500 0001 500 000
B6Működési célú átvett pénzeszközök
0440 000400 000
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
010 00010 000
B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
78 948 000149 925 659149 925 659
B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú43 932 00043 932 00043 932 000
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                                            összeg (Ft-ban)


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés
1. Százszorszép Óvoda


B4 Működési bevételek


3 000840

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

240 000200 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
168 000227 928227 928
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytört. KiállításB4 Működési bevételek

2 010 0002 010 0001 862 340

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
443 000525 096525 096
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi CentrumB1 Működési célú támogatások áht-n belülről204 353 000212 184 000212 182 926

B4 Működési bevételek

5 800 0007 315 2787 124 747

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
898 0001 931 0891 931 089
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
B4 Működési bevételek

261 000611 110610 596

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
78 00000
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről
837 696837 696

B4 Működési bevételek

2 310 0002 354 0002 108 998

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
641 000717 973717 973
6. Dunavecse Város Önkormányzata
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről305 170 000336 701 934333 811 513

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről06 998 7926 998 792

B3 Közhatalmi bevételek

129 200 000129 200 000109 374 924

B4 Működési bevételek

52 549 00053 060 02042 588 197

B5 Felhalmozási bevételek


1 500 0001 500 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

200 000200 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 00010 000

B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú43 932 00043 932 00043 932 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
76 720 000146 523 573146 523 573

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés
      a) költségvetési bevételeinek összegét701 653 000753 225 830719 411 569
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét632 941 000744 717 038710 902 777
                a bevételek felhalmozási célú összegét68 712 0008 508 7928 508 792

      b) költségvetési kiadásainak összegét824 533 000888 530 760736 706 781
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét755 821 000819 912 360699 232 293
                a kiadások felhalmozási célú összegét68 712 00068 618 40037 474 488

      c) költségvetési egyenlegének összegét122 880 000135 304 93017 295 212
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét78 948 00086 595 15511 068 936
                az egyenleg felhalmozási célú összegét43 932 00048 709 7756 226 276
Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány összegét az alábbi összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét78 948 00086 595 15511 068 936
                a hiány  felhalmozási célú összegét43 932 00048 709 7756 226 276
eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével78 948 00086 595 15511 068 936
    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével43 932 00048 709 7756 226 276
Ft összeggel hagyja jóvá.

4. §EredetiMódosítottTeljesítés
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete:
939390
(2) A létszámkeret az intézményi rend alapján
1. Százszorszép Óvoda232322

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár333

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Eü. Centrum292928

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde999

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal161616

6. Dunavecse Város Önkormányzata131312

5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak és intézményeinek kiadásait az 1. §-ban, valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 számú összesítők és az azokat részletező táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatalának és önállóan működő intézményeinek bevételeit, a 2. §-ban, valamint az 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 számú összesítő táblázatokban és az azokat részletező mellékelt táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület  a rendelet mellékleteit - 1. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 2. sz. melléklet Pénzeszközök változása, 3. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések részletezése, 4. sz. melléklet Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények,  5. sz. melléklet Középtávú tervezés, 6. sz. melléklet Adósságállomány alakulása, 7. sz. melléklet Vagyonkimutatás, 8. sz. melléklet részesedések bemutatása, 9. sz. melléklet Maradványkimutatás, 10. sz. melléklet Nem kötelező feladatok - az azokban  foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat  jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről a rendelet elfogadását követően az érintett intézményeket értesítse.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

A rendelet 2017.04.27-én kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
89.57 KB
2.sz. melléklet
40.05 KB
3.sz. melléklet
37.54 KB
4.sz. melléklet
43.38 KB
5.sz. melléklet
44.62 KB
6.sz. melléklet
36.63 KB
7.sz. melléklet
117.55 KB
8.sz. melléklet
40.28 KB
9.sz. melléklet
52.99 KB
10.sz. melléklet
62.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!