nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-26 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Nőtincs község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

(1) Nőtincs községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 220.757 eFt bevétellel, a 3. sz. melléklet szerint 208.340 eFt kiadással jóváhagyja.


 (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként az 1.,1/a., 1/b., 4., 7., 11., és 12. sz. mellékletben, a kiadásokat feladatonként részletezve az 1/a, 1/b, 2., 3., 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §.

 A felhalmozási bevételek teljesítését 54.455 eFt, a kiadások teljesítését 32.155 eFt összegben az 1/b. és a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


3. §.

(1) Az önkormányzat és intézményei egyszerűsített beszámolóját az 5/a, 5/b, 6/a., 6/b, 8/a., 8/b. számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány-rendeletnek megfelelően közzéteszi.


4. §.

Az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6/b. és 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.304.611 eFt-ban állapítja meg.


5. §.

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési szabad pénzmaradványát 12 224 eFt összegben az 5/b számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6. §.

A közösen üzemeltetett intézmények működési kiadásairól a fenntartó önkormányzatok polgármesterei elszámolás keretében megállapodást kötnek, melyet a polgármester jóváhagyás végett a képviselő-testület elé köteles terjeszteni.


7. §.A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
32 KB
1a melléklet
24.5 KB
1b melléklet
28.5 KB
2 melléklet
43.5 KB
3 melléklet
22 KB
4 melléklet
30 KB
5a melléklet
27.5 KB
5b melléklet
27.5 KB
6a melléklet
27 KB
6b melléklet
27.5 KB
7 melléklet
27 KB
8a melléklet
28 KB
8b melléklet
28.5 KB
9 melléklet
28 KB
10 melléklet
26.5 KB
11 melléklet
20 KB
12 melléklet
28 KB
13 melléklet
70.5 KB
13 melléklet
37.5 KB
13 melléklet
42.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!